Leren en Werken, Haarlemmermeer

Wilt u persoonlijk contact met de adviseurs van Leren en Werken klik dan hier.

Volg leren en werken op twitter!

 

 

 

Zet in op Taal! 700000 werknemers hebben moeite met de Nederlandse taal. U als werkgever kunt hier wat aan doen. Sluit aan bij het Taalakkoord! Taalakkoord.lerenenwerken.nl.

Leren & Werken in Friesland

Leren en Werken Fryslan is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, ondernemers en overheid binnen de provincie Friesland.

 

Op het WERKplein in Leeuwarden is een LeerWerkLoket ingericht waar de werkgevers en de beroepsbevolking van Friesland op afspraak terecht kunnen met al hun vragen over leren en werken.Waarvoor kun je bij ons terecht?

> Advies rondom scholing, omscholing, bijscholing

> Advies op het gebied van beroeps- en/of schoolkeuze

> Arbeidsmarktperspectief/arbeidsmarktrelevantie van opleidingen

> Loopbaanadvisering

Klik op deze link om de video te bekijken over leren en werken

 


Waarom een leven lang leren en werken?

Nederland is een kenniseconomie. Dat betekent dat we in de wereld voorop willen lopen op nieuwe ontwikkelingen. In deze snel veranderende economie zijn bedrijven en werknemers genoodzaakt om kennis in een razend tempo te ontwikkelen. Leren doen wij tegenwoordig niet alleen in schoolbanken maar ook op de werkplek. Daarom is het belangrijk dat iedereen de kans krijgt voortdurend nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Dat kan alleen als leren en werken een hele loopbaan lang samengaan. Bedrijven en werknemers die blijven leren zullen de concurrentie altijd een stap voor zijn.

Werken en Leren
Oriëntatie op scholing
EVC en EVP Check